MULTIFUNKCÍ A TISKÁREN

PRONÁJEM

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ - PRONÁJEM MULTIFUNKCÍ A TISKÁREN

Stroje pronajímáme na dobu určitou nebo neurčitou s výpovědní lhůtou. Obvyklá doba pronájmu jsou 3 roky. Nejoblíbenější variantou je pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Klient není limitován dobou pronájmu, pokud chce stroj vyměnit za lepší, výkonnější nebo chce z nějakého důvodu nalézt jiné řešení provozu kanceláře.

K dopravě a instalaci našich strojů používáme výhradně naší dopravy, aby nedošlo k poškození. Klient má zajištěnu kompletní instalaci vč. připojení na IT síť a zaškolení obsluhy.

Vzdálená správa stroje – hlídání stavu spotřebního materiálu a závad je zajišťována klientovi zdarma.

Záruka na stroj je po celou dobu platnosti smlouvy o pronájmu. Samozřejmostí je garantovaná doba dojezdu servisního technika a stálý dohled nad strojem. Při tomto druhu provozu stroje je klientovi zasílán spotřební materiál zdarma včetně nákladů na dopravu materiálu. Servisní služby jsou poskytovány v režimu provozu stroje, v souladu se smluvními podmínkami uvedenými v nájemní smlouvě a všeobecných podmínkách  včetně náhradních dílů, zásahu a dopravy servisního technika.

Nájemní smlouva ke stažení zde.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení zde.

Doba dojezdu technika ke stroji je obvykle 2-8 pracovních hodin, dle vzdálenosti. Multifunkce opravujeme na místě. Technici jsou vybaveni velkou většinou náhradních dílů. Pokud se jedná o fatální závadu, jenž vyžaduje odvoz stroje na dílenskou opravu, je klientovi zapůjčen náhradní stroj zdarma.

Jednou měsíčně probíhá automatický odpočet počítadel stroje a následně je klientovi zaslána faktura za nájem a provoz stroje (e-mailem, poštou).